Sundsvallförrådet 4

Projektbeskrivning

Under 2021 och 2022 byggde Poab 231 lägenheter och renoverade 2000 m² av en gammal industribyggnad på uppdrag av K2A.