Företaget

Företaget

POAB grundades 2017 med inriktning på att bedriva mindre byggentreprenader. I takt med en ökad efterfrågan har vi sedan dess haft en väldigt snabb tillväxt, ända fram till 2023. Vi har nu valt att återigen mestadels bedriva mindre byggentreprenader och serviceverksamhet runtom i Hälsingland. Målsättningen har sedan starten varit att hjälpa och underlätta för beställare och kunders vardag, detta genom att anpassa oss efter kundens förutsättningar och behov.

Byggverksamheten har idag 15 anställda och har etablerat sig i både Hudiksvall och Söderhamn. Med bred kompetens har vi riktat in oss på totalentreprenader, med allt från husbyggen till omsorgsfulla renoveringar av äldre timmerhus.
Alla våra uppdrag utförs alltid med kvalité och miljö i fokus – vårt mål är alltid nöjda kunder!

Sågvallens verksamhet är idag två anställda och är i stor utsträckning självförsörjande på våra egna projekt. Som ett naturligt steg i utvecklingen av verksamheten har vi sedan 2022 aktivt arbetat för att kunna starta upp en modern återvinningsstation, med fokus på hållbarhet. Ambitionen är att möjliggöra ett mer cirkulärt användande av våra naturresurser och överblivna massor såsom asfalt, betong, berg, grus, sand och jordprodukter från olika bygg och anläggningsarbeten.