Lämna massor

Jord & Schaktmassor Pris
Schakt-jordmassor <MRR 80 kr/ton
Schakt-jordmassor <KM 175 kr/ton
Schakt-grusmassor <MRR 115 kr/ton
Schakt-grusmassor <KM 175 kr/ton
Schakt-massor <MKM 320 kr/ton
Berg & Sten Pris
Berg/grus 0-150 mm 55 kr/ton
Berg under 600 mm 70 kr/ton
Berg/morän 0-600 mm 130 kr/ton
Övrigt Pris
Bruten asfalt 175 kr/ton
Fräst asfalt 50 kr/ton
Sopsand 300 kr/ton

Behöver du hjälp med att deklarera dina massor/material?
Kontakta oss så hjälper vi dig!
072-745 68 02 – sagvallen@poabbygg.se