Deklarera massor

Massor som överstiger KM måste alltid föranmälas och godkännas innan införsel. Vi testar regelbundet de massor som körs in till oss. Skulle massorna överstiga vad som är deklarerat/tillåtet kommer vi att stoppa införseln av materialet till dess att det reds ut.

Syfte och mål

Syftet med provtagningen är att säkerställa att förorenade massor ej hanteras på ett sätt som medför att föroreningar kan spridas till icke förorenade områden.
Proverna ska analyseras på de parametrar som anges enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Proverna ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium.
Vi rekommenderar paketen OrgNV och M10NV från SGS.

Provtagning skall ske enligt:
Massor under MRR skall provtas varje 500 ton.
Massor under KM ska provtas enligt nedan angivna intervall:

  • 0-200 ton ska ett samlingsprov tas varje 50 ton
  • 200 ton > ska ett samlingsprov tas varje 200 ton
  • På volymer upp till 2 000 ton kommer 5 samlingsprover tas.

Massor över KM måste föranmälas och godkännas innan införsel – kontakta oss.

Massorna klassas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer i rapport 2010:1 samt rapporterna 5976, 5977 och 5978.
Massorna får inte innehålla några invasiva arter.