Hämta massor

Jord/trädgårdsprodukter Pris
Anläggningsjord 325 kr/m3
Odlingsjord 400 kr/m3
Planteringsjord 400 kr/m3
Fyllnadsjord 150 kr/m3
Täckbark 400 kr/m3
Torv 400 kr/m3
Återvunnet material Pris
Osorterade fyllnadsmassor 20 kr/ton
Sorterade fyllnadsmassor 30 kr/ton
Stenmjöl 0/2 45 kr/ton
Stenmjöl 0/8 45 kr/ton
Makadam 8/16 80 kr/ton
Halkstopp 2/7 100 kr/ton
Förstärkningslager 0/75 50 kr/ton
Bergkross & naturgrus
Pris
Bergslitlager 0/16 113 kr/ton
Bergbärlager 0/32 110 kr/ton
Bergbärlager 0/45 110 kr/ton
Bergförstärkning 0/63 103 kr/ton
Bergförstärkning 0/90 99 kr/ton
Bergkross 0/150 88 kr/ton
Morän 0/150 76 kr/ton
Stenmjöl 0/2 126 kr/ton
Stenmjöl 0/4 154 kr/ton
Stenmjöl 0/8 154 kr/ton
Makadam 2/7 217 kr/ton
Makadam 4/8 205 kr/ton
Makadam 8/11 168 kr/ton
Makadam 8/16 165 kr/ton
Makadam 11/16 169 kr/ton
Makadam 16/32 151 kr/ton
Makadam 32/63 151 kr/ton
Makadam 50-200 119 kr/ton
Stödremsa 0/16 122 kr/ton
Betonggrus 0/100 60  kr/ton
Naturgrus 0/8 192 kr/ton
Mursand 0/4 228 kr/ton
Bad & Leksand 0/6 210 kr/ton
Natursingel 8/16 180 kr/ton
Natursingel 16/32 186 kr/ton
Saltinblandad sand 0/6 276 kr/ton
Asfaltskross 0/16 126 kr/ton

Vid egen avhämtning tillkommer avgift a 250kr/ton.

Behöver du hjälp med att deklarera dina massor/material?
Kontakta oss så hjälper vi dig!
072-745 68 02 – sagvallen@poabbygg.se